Adverteren
Door het steeds grotere aantal bezoekers is Motorjachten.nl een zeer aantrekkelijk medium voor adverteerders. Importeurs, fabrikanten en toeleveranciers zijn daarmee gericht in staat de juiste doelgroep direct te benaderen.

Stuur een email aan adverteren@motorjachten.nl en we sturen u onze mediakaart toe.